Vezava elektro omarice je opravilo, ki ga je potrebno prepustiti strokovnjakom

Vezava elektro omarice

Elektro omarica je sestavni del vsakega objekta, ki je priključen na javno električno omrežje, saj predstavlja povezovalni člen med javnim električnim omrežjem in elektroinštalacijami v objektu. Vsak objekt ima glavno elektro omarico, v kateri se običajno nahaja števec električne energije in glavne varovalke. Njihova izbira je izjemno pomembna, zato je najbolje, da je vezava elektro omarice prepuščena izbranemu ponudniku elektroinštalacij, ki bo poskrbela za kakovostno in strokovno izvedbo.

Poleg glavne elektro omarice, pa je potrebno v vsakem objektu poskrbeti tudi za vezavo elektro omarice, ki se nahaja v notranjosti objekta. Običajno se takšne notranje elektro omarice nahajajo v vsaki etaži posebej in pomenijo razvod med posameznimi nadstropji. Vezava elektro omarice je zelo zahtevno opravilo, saj se v njo stekajo vsi električni kabli, hkrati pa se v njej glavni tokokrog deli na več manjših, ki jih varuje posamezna varovalka v elektro omarici.

Pravilna vezava elektro omarice preprečuje preobremenitev

Sestavni del vsake elektro omarice so torej ustrezne varovalke, ki ščitijo manjše tokokroge na katere so priključeni električni porabniki. Če se le da, naj bo vezava elektro omarice izvedena tako, da ima vsak večji električni porabnik svoj tokokrog in varovalko. Na ta način lahko izklopimo električno energijo le za določen del hiše, s tem pa je tudi boljši nadzor nad električnimi porabniki. 

Pri izvedbi elektroinštalacij je ključnega pomena, da je vezava elektro omarice pravilno izvedena. V njej se nahajajo varovalke, katerih glavna naloga je zaščititi električne porabnike pred preobremenitvijo. Varovalke v primeru povečane obremenitve samodejno prekinejo električni tokokrog, s čimer preprečijo, da bi se električni porabnik zaradi tega pregrel ali poškodoval. Najbolje je, da za vezavo elektro omarice poiščete izbranega ponudnika elektroinštalacij, ki bo poskrbel za kakovostno izvedbo, hkrati pa boste s tem brez skrbi, da bi kasneje prišlo do uničenja katerega koli električnega porabnika v vašem domu.