Vzemite izobraževanje otrok v svoje roke!

Mnogi starši se ne zavedajo popolnoma svoje vloge v procesu izobraževanja otrok in sicer predvsem zato, ker so sedaj šole postale taki centri izobraževanja, ki po mnenju večine staršev vzame preveč časa, torej tudi ves čas v dnevu, ki bi ga otrok moral nameniti izobraževanju. Za tiste, ki se jim zdi, da je to veliko premalo časa, oziroma za tiste, ki so mnenja, da so otroci sposobni tega, da se ves čas učijo so centri, ki ponujajo izobraževanje otrok zven delovnega časa šolskih centrov nekaj idealnega, saj lahko tam njihovi otroci pridobijo odlično izobrazbo in razvijajo še nekatere druge pomembne sposobnosti, ki jih otroci morajo pridobiti, poleg tega, kar se uči oziroma je zapisano v učnih načrtih državnih šol. Sposobnost pomnjenja, daljšanje koncentracije in širjenje obzorji je prav tako nekaj, kar bi moralo spadati pod izobraževanje otrok kot druge stvar, ki se jih klasično uči v šolah, saj je pomembno, da otroke učimo tudi to, kako pridobiti nadaljnje znanje.

Seveda pa je za vse najbolj učinkovita možganska telovadba

Vaje, ki jih lahko izvajajo otroci sami ali pod budnim očesom vaditeljev so prilagojene za njih tako, da se osredotočajo na točno to, kar otrok potrebuje, torej poskušajo hkrati razvijati čim več sposobnosti hkrati, vendar v segmentih, ki so jasno ločeni in jih vključuje možganska telovadba. Vaje niso prilagojene le na starost otrok ampak tudi na njihovo sposobnost razumevanja, kako hitro napredujejo in kako se znajdejo v kateri izmed kategorij, ki jih vključujejo vaje. Da bi doseglo popolno izobrazbo otrok moramo poskrbeti, da je to, da se izvaja možganska telovadba, vaje, naloge in aktivnosti, nekaj, kar se izvaja redno in na ravni, ki je primerna razvoju našega otroka. Prav tako pa je pomembno, da so v proces vključeni starši, in da se ves čas ohranja intimen odnos z otrokom in okoljem njegovega izobraževanja.

Izobraževanje odraslih, zanimivo za ambiciozne osebe

Izobraževanje odraslih je zanimivo za vse, ki so ambiciozne osebe ter želijo v življenju napredovati. V preteklosti izobraževanje odraslih ni bilo tako medijsko izpostavljeno, čeprav je bilo prisotno praktično vedno. Učenje je namreč bilo, je in bo vseživljenjski proces.

Učimo se od rojstva do jeseni življenja

Učenje otrok in kasneje že polnoletnih oseb je tisto, kar si največkrat predstavljamo od omembi pojma izobraževanja. Vendar je v družbi praktično vedno obstajalo tudi izobraževanje odraslih. Poklicno znanje so v šolah, s priučitvijo ali na druge načine ljudje pridobili po končanem osnovnem izobraževanju oziroma, ko so bili dovolj stari. Z izučitvijo so pridobili osnovno znanje in prve izkušnje za opravljanje določenega poklica oziroma pridobitne dejavnosti. Vendar največkrat to znanje ni bilo enako znanju ob koncu poklicne poti. Razlika ni nič drugega kot izobraževanje odraslih oseb. Obstajalo je v različnih oblikah, izvajalo se je na različne načine, večinoma pa je bil rezultat več znanja kot pred začetkom izobraževanja. Danes je izobraževanje odraslih še bolj intenzivno, deli pa se na več načinov. Področje logistike pozna institucionalno ter ne institucionalno izobraževanje. Kar pomeni, da se učimo po določenem učnem programu ali brez njega zgolj z prakso. V prvem primeru imamo snov določeno, znanje dokažemo z izpitom, največkrat posledično dobimo listino ali dokument, ki dokazuje pridobljen naziv inženir logistike. Neinstitucionalno izobraževanje odraslih pa je izobraževanje v praksi, ki se dogaja pogosto ali praktično vedno. Vsaka nova aktivnost ali sprememba v življenju zahteva od človeka, da se jo nauči, nadgradi svoje obstoječe znanje in podobno. V informacijski dobi se je takšno izobraževanje odraslih razvilo v čisto novih dimenzijah. Dostopnost spleta in računalnika ter drugih podobnih naprav, nam omogoča izobraževati se kadarkoli ter o čemerkoli. Vendar je takšno izobraževanje pogosto tudi površno. Pridobiti znanje na ustrezno visokem nivoju zahteva, da se odločimo za določeno izobraževanje odraslih na področju logistike v ustanovi z verificiranim in s strani ministrstva potrjenim učnim programom.