Varstvo okolja

Varstvo okolja

Okolje je naš življenjski prostor. Ker nam okolje omogoča življenje, moramo paziti nanj. S to dejavnostjo se ukvarja varstvo okolja, ki skrbi za začito in ohranjanje okolja.

Na svetu imamo več okoljskih problematik, najhujša pa je tanjšanje ozonske plasti, kar povečuje vrednost ogljikovega dioksida v atmosferi.

Veliko organizacij se ukvarja z varstvom okolja, kjer ozaveščajo o vplivih, ki jih naše dejavnosti (dejavnosti ljudi) imajo na okolje.

Evropska unija ima glede varstva okolja precej stroge standarde, predvsem se fokusira na podnebne spremembe in odgovorno rabo naravnih virov. Cilj je, da naj bi do leta 2020 zmanjšali izpuste toplogrednih plinov za 20 %, povečali pa naj bi delež obnovljivih virov energije.

Varstvo okolja je širok pojem, saj vključuje teme, kot so na primer ekosistemi, kakovost zraka, gozdovi, tla in podobne teme. Aktivnosti na področju varstva okolja so skrb za čistejše okolje, problem krčenja gozdov in ostale podobne okoljske problematike.

Ohranjanje okolja

Veliko organizacij se skupaj povezujejo v okoljski center, njegov namen pa je vzpostaviti delovanje okoljskih organizacij s tem, da jim nudijo primerne pogoje za delovanje.