Transport

Kopenski transport

Transport je beseda, ki predstavlja prevoz ljudi ali tovora iz točke A na točko B. Omogočajo ga različna prevozna sredstva, s katerimi transport oziroma prevoz lahko opravljamo. Transport omogoča tudi infrastruktura, ki je zgrajena z namenom transporta – na primer ceste, železnice,…

Kopenski transport

Transport lahko delimo na kopenski prevoz, med katerega uvrščamo cestni in železniški prevoz, ladijski prevoz, letalski prevoz in cevovodni prevoz, ki pa je možen z uporabo podzemnih vozil.

Promet predstavlja prevoz oseb ali tovora oziroma dobrin in poteka na določeni razdalji. Promet obsega tudi promet blaga in ljudi, informacij in podobno.

Železniški prevoz

Kopenski promet delimo na cestnega in železniškega. Cestni prevoz poteka po cestah. Včasih so cestni prevoz predstavljali konji in druge živali, ki so bile sposobne nositi tovor. Danes si življenja brez cestnega prevoza sploh ne moremo predstavljati, saj je nujno potreben v današnjem načinu življenja.

Železniški prevoz je zvrst kopenskega prometa, ki je namenjen za vlake, ki prevažajo tovor in ljudi. Železnica je narejena iz dveh vzporednih tirnic, po katerih se premika vlak. Železniški transport je tudi eden od najbolj energetsko učinkovitih načinov kopenskega transporta.