Termometer odličen gospodinjski pripomoček

termometer

Praktično vsako gospodinjstvo ima termometer, velikokrat tudi več različnih termometrov. Vrste termometrov se med seboj razlikujejo v več podrobnostih ter so namensko prilagojeni različnim namenom uporabe. Termometer za merjenje temperature zraka je tako drugačen, kot termometer za medicinske namene

Medicinski in klasični termometer

Živosrebrni termometer je klasika, ki pa postopoma izginja oziroma se nadomešča z drugimi vrstami. Živosrebrni termometer deluje na principu raztezanja živega srebra. Prepoznamo ga po prepoznavni stekleni cevki, v kateri se nahaja živo srebro. Z naraščanjem temperature se poveča prostornina živega srebra, kar termometer prikazuje kot ustrezno višjo temperaturo. Poleg prepoznavne steklene cevi z živim srebrom ima vsak termometer izpisane vrednosti v različnih. Oznaka °C pomeni, da prikazana temperatura temelji na Celzijevi temperaturni lestvici. Ime nosi po švedskem astronomu Andersu Celsiusu, temperaturna lestvica pa velja za njegov največji dosežek. To je lestvica, ki deli razdaljo med vreliščem in lediščem na termometru na sto enakih delov. Vrelišče je označil z nič z, ledišče pa z sto stopinj Celzija. Lestvico je leta tisoč sedemsto štiriinštirideset obrnil von Linné, prvi termometer s takšno obrnjeno lestvico pa je izdelal Ekström. Osem let prej je Celsius predlagal, da se na živosrebrnem termometru razpon od ledišča do vrelišča vode, pri tlaku sedemsto šestdeset milimetrov razdeli na sto enakih delov. Šest let kasneje je svojo lestvico je predlagal švedski Kraljevi akademiji znanosti. Današnja oznaka ledišča in vrelišča izhaja od von Linnéa in Strömerja. Nekoliko starejša je Fahrenheitova temperaturna lestvica, termometer ima v tem primeru dodano oznako °F. Po tej temperaturni lestvici voda zmrzuje pri normalnem zračnem tlaku pri dvaintrideset in vre pri dvesto dvanajst °F. Obe temperaturni lestvici ima termometer iz praktičnih razlogov, uradno uporabljajo Fahrenheitovo temperaturno lestvico Združene države Amerike ter v vse manjšem številu nekaj angleško govorečih držav, preostali svet pa Celzijevo temperaturno lestvico.

Izberite si svojega v spletni Merkurjevi spletni trgovini.