Učinkovit servis  toplotnih črpalk 

servis toplotnih črpalk

Toplotne črpalke so tehnično zelo zahtevne naprave in potrebujejo redne servise. Servis toplotnih črpalk omogoča, da poskrbimo za vzdrževanje in njihovo normalno delovanje. Toplotne črpalke so izpostavljene zunanjem okolju. Naj si bodo to slabe vremenske razmere, prah in druge poškodbe. Toplotno črpalka mora biti zanesljiva in ravno z pomočjo servisa te napake opravimo.

Servis toplotnih črpalk je zelo obširen in natančen. Serviser pogleda vizualno napravo, ter črpalkine inštalacije, serviser opravi čiščenje izmenjevalca zunanje enote, naredi kontrolo hladilnega plina, pregleda in izpira odvod kondenza. Serviser mora tudi preveriti in narediti kontrolo tlaka hladilnega plina, narediti pregled in kontrola električnih komponent. Opraviti je tudi potrebno kontrolo delovanje elektromotorjev. Elektromotorji so lamele, kompresorji in ventilatorji. 

Serviser naredi funkcionalni pregled in opravi test naprave. Serviser mora po potrebi opraviti tudi izobraževanje za nemoteno delovanja toplotne črpalke.

Serviser pa ne sme pozabiti na kontrolo v sistemu, tesnost spojev na inštalacijah, kontrolo vodnih filtrov in ekspanzijske posode, ter na kontrolo delovanja zalogovnika sanitarne vode.

Serviser opravi tudi kontrolo vgrajenih grelcev v notranji enoti in zalogovniku sanitarne vode, opravi kontrolo vodovodnega dela inštalacije in kontrolo programskih nastavitev.

Delovanje toplotne črpalke zrak voda

Toplotna črpalka zrak voda deluje na enak način kot druge toplotne črpalke. Toplotna črpalka zrak voda bolj uporablja energijo zemlje, najbolj sončno energijo in toploto iz njega.

Zemlja skozi vse leto prejema sončno toploto. Poleti sonce obseva površino zemlje bolj močno kot pozimi. Zemlja je pametna in zato v poletnem času ne porabi vse toplote, ampak jo shrani še za zimo in z njo počasi segreva zgornji sloj zemlje. Temperatura zgornjega sloja zemlje se preko leta spreminja, saj je odvisna od sončne toplote. Zgornji nekaj centimetrov zemlje ima temperaturo kot je povprečna dnevna temperatura. Globlje v notranjosti zemlje pa je temperatura nižja in se manj spreminja. Na okoli 10 centimetrov globine se temperatura ne spreminja več. Temperatura stoji na okoli povprečni temperaturi zraka. Razlika je med suhimi in mokrimi tlemi.

Sicer pa je toplotna črpalka zrak voda ena od najpogostejših izbir uporabnikov.