Poslovni sekretar je pomemben člen v večjih podjetjih

poslovni sekretar

Večja podjetja zaposlujejo cel kup strokovnjakov, katerih delo je vezano predvsem na upravljanje poslovanja podjetja. En izmed takšnih kadrov je tudi poslovni sekretar, ki lahko skrbi za različne opravke pri poslovanju večjih podjetij, lahko pa prevzame tudi pomembne naloge v manjših in srednje velikih podjetjih. V vsakem primeru gre za vsestranskega strokovnjaka, ki se dobro spozna na specifične potrebe podjetij v različnih poslovnih procesih. Veliko znanja, ki ga ima poslovni sekretar, predstavljajo splošne vsebine, ki jih je možno prenesti na različna področja delovanja, zato je tak kader zelo uporaben ne glede na panogo oziroma dejavnost, s katero se podjetje ukvarja – sekretar namreč prevzame delo pri vodenju podjetja, ne pri opravljanju same dejavnosti. Predvsem gre za obvladovanje zbiranja in obdelave podatkov, za nadzor poteka poslovnih procesov, v zadnjem času tudi vedno bolj za optimizacijo poslovanja in prehod na nove tehnologije. Poslovni sekretar lahko zelo poenostavi vsakdanje poslovanje podjetja, prav tako lahko pomaga pri večjih spremembah v poslovanju.

Kako postati poslovni sekretar?

Prava pot do poklica poslovni sekretar seveda vodi skozi izobraževalni sistem. Možnost za vpis na pravi program se odpre bodočim študentom po zaključku srednje šole, takrat se namreč lahko vpišejo na višješolski strokovni program poslovni sekretar. Ta program traja dve leti, naziv pa pridobi študent po zaključku z diplomsko nalogo. Pot do tega poklica je torej dokaj jasna in hitra, motivirani študenti bodo v dveh letih uspeli pridobiti vsa potrebna znanja in tudi nekaj prakse, vsebine študijskega programa pa dopolnijo še s samostojnim raziskovalnim delom pri izdelavi diplomskega dela. Višješolski strokovni program poslovni sekretar ni na voljo le tistim, ki se na višjo šolo vpisujejo po zaključku srednješolskega izobraževanja, temveč je program odprt tudi za izredne študente. Pravzaprav je priljubljen tudi med odraslimi, ki iščejo na tem področju dodatne kompetence ali pa celo nove možnosti za zaposlitev. Več o programu in izobraževanju za poslovenga sekretarja, preberite tukaj.