Triglav dodatno zavarovanje

Triglav dodatno zavarovanje

Triglav dodatno zavarovanje je zelo priporočljivo za sklenitev. Triglav dodatno zavarovanje vam omogoča prihranitev vašega osebnega denarja, ker vam ne bo potrebno kriti iz lastnega žepa dragih zdravstvenih storitev ter različnih medicinskih pripomočkov.

Triglav dodatno zavarovanje lahko sklene vsak , ki ima urejeno predhodno že obvezno zdravstveno zavarovanje, je državljan Republike Slovenije in ima urejeno stalno prebivališče.

Kdaj skleniti Triglav dodatno zavarovanje ?

Sklenitev se priporoča pri prenehanju statusa študenta, ob dopolnitvi 26-ga leta, pri prvi in redni zaposliti.

Triglav dodatno zavarovanje vam bo ob sklenitvi pogodbe po zakonu veljalo eno leto z možnostjo podaljšanja, če se vi seveda za podaljšanje tudi odločite. Pri sklenitvi je potrebno upoštevati tudi tri mesečni odpovedni rok, v primeru prekinitve zavarovalne pogodbe.

V primeru, da niste bili oziroma niste imeli urejenega dopolnilnega zavarovanja več, kot en mesec potem se pojavi trimesečna čakalna doba. V tem časovnem obdobju zavarovalnica ne krije zdravstvenih storitev in medicinskih pripomočkov.

Vzajemna zavarovanje tujina

Vzajemna zavarovanje tujina je priporočljiva in pametna izbira ob odhodu v tujo državo. Ob daljšem odhodu ali pa potovanju je skoraj nujno imeti urejeno vzajemna zavarovanje tujina, saj boste tako lahko mirni in brez skrbi.

Ob sklenitvi  pogodbe vzajemna zavarovanje tujina so vam na voljo mnoge ugodnosti, ki vam bodo prišle še kako prav. Nudijo vam 24 urno  zdravniško asistenco, nujne prevoze, nujno medicinsko pomoč in odvetniške storitve.

Stroški v drugih državah za zdravstvene storitve so različni in različno visoki. Države, ki imajo višji standard življenja, imajo v večini zato tudi višjo ceno zdravstvenih storitev in medicinskih pripomočkov. Če boste izbrali napačen paket oziroma paket z prenizko ali nižjo zavarovalno vsoto boste morali v tujini ostale stroške zdravstvenih storitev plačati sami iz svojega lastnega žepa.

Zavarovanje lahko sklenete zase ali pa za celotno družino oziroma posameznega družinskega člana. Izbirate lahko med zavarovanjem za Evropo ali pa za države, ki niso članice Evropske unije.