Stroški za vozniški izpit

Vozniski izpit

Pridobivanje izpita za vožnjo osebnega avtomobila je pogosto prvi cilj tistih, ki dopolnijo 18 let. Ravno v tem času pa je običajna prepreka na poti do tega dovoljenja denar – če šole vožnje ne financirajo starši ali drugi dobrotniki, se lahko postopek zelo zavleče. Vsekakor je pametno že vnaprej izračunati stroške, ki jih prinaša pridobivanje izpita – poleg samih ur tudi stroške, ki jih zahtevajo teorija, tečaji in varna vožnja. Cena je nekoliko odvisna od izbrane avtošole, a načeloma velikih razlik ni. V vsakem primeru pa je smiselno začeti varčevati še pravočasno, da se celotno šolanje izvede v enem kosu. V primeru, da se praksa vožnje pogosto prekinja, bo vozniški izpit zahteval bistveno več ur, s tem pa bodo tudi stroški višji.

Pomembno je, da pri izračunu upoštevamo vse malenkosti, ki prispevajo h končni številki. Tudi za varno vožnjo cena ni zanemarljiva, enako velja za zdravniški pregled in druge zadeve, ki jih avtošole običajno ne vključujejo v ponudbi. Med pomembnimi podatki, ki jih razkrivajo ceniki avtošol, so predvsem stroški usposabljanja iz teorije CPP ter tečaja prve pomoči, ključnega pomena pa je cena ure vožnje. Ne pozabimo še na morebitne dodatne stroške, ki jih prinašajo preverjanja znanja in izdaja evidenčnega kartona.

Za vozniški izpit bo treba opraviti še nekaj obveznosti zunaj ponudbe avtošol. To sta recimo zdravniški pregled in varna vožnja, cena pa je tudi v tem primeru pomemben dejavnik, ki lahko močno vpliva na končne stroške.

Končna številka je v veliki meri odvisna od cene za uro vožnje ter od števila ur.